home

Witamy na stronie klubu SP3PGS"Wieść o Biskupiźnie poszła w eter"

Form promocji samorządów, regionów czy podmiotów gospodarczych jest z pewnością wiele. Jedni wykorzystują do tego media, inni billboardy i pozostałe powierzchnie reklamowe, jeszcze inni prezentują swoją ofertę na przykład na targach branżowych. Jak się okazuje, często wymierne efekty przynoszą również metody niekonwencjonalne. Z takiego m.in. założenia wyszli Henryk Szczeblewski z Gostynia, o znaku radiowym SQ3LMR oraz Waldemar Kędziora SQ3PGA z Krobi, którzy swoją krótkofalarską pasję postanowili połączyć z promocją Biskupizny w kraju i na świecie.

Pomysłem, który przerósł oczekiwania jego inicjatorów, był projekt pod nazwą Radiowy Szlak Biskupiański (RSB). Polegał on m.in. na nawiązywaniu łączności radiowych ze wszystkich 13 miejscowości leżących w granicach Biskupizny. Warto w tym miejscu podkreślić, że panowie, wspólnie z innymi miłośnikami krótkofalarstwa zrzeszonymi m.in. w Rawickim Klubie Krótkofalarskim oraz Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej Polskiego Związku Krótkofalowców, realizowali łączności tak w plenerze, jak i w świetlicach wiejskich. Każde ich pojawienie się w miejscowości budziło spore zainteresowanie mieszkańców, którzy mieli okazję się przekonać, że prawdziwy krótkofalowiec wykorzystuje do pracy i pasji nie tylko radio i antenę, ale przede wszystkim spory zasób wiedzy z zakresu techniki czy fizyki. Tym samym zwiększyło się grono osób, które już dziś wiedzą, że amatora radia CB w samochodzie, nie powinno się mylić z prawdziwym krótkofalowcem.

Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 5 grudnia na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, gdzie zresztą odbyła się również jego inauguracja. W spotkaniu, prócz inicjatorów pomysłu i innych krótkofalowców, w tym Błażeja Buszy SQ3TGV - ostrowskiego krótkofalowca, który pomimo młodego wieku ( 18 lat ) był jednym z koordynatorów polskiej akcji zbierania informacji, jakie napływały po trzęsieniu ziemi w Nepalu, uczestniczyli również Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz jego pełnomocnik ds. zarządzania kryzysowego Adam Sarbinowski.

Podsumowanie projektu było doskonało okazją przede wszystkim do tego, by zaprezentować wyniki dotychczasowej działalności Radiowego Szlaku Biskupiańskiego. Jak poinformował Henryk Szczeblewski, finalnie udało się nawiązać 580 łączności, tak z krótkofalowcami z Polski, jak i z innych części Europy – m.in. Niemiec, Czech czy Ukrainy. Wydano również 28 dyplomów w konkursie, który projektowi towarzyszył. Warto też dodać, że RSB był również promowany podczas takich imprez i wydarzeń jak: V Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Krobia, który w sierpniu odbył się w Karcu, tegoroczny Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie, grudniowe VI Laboratorium Edukacji Alternatywnej w Gimnazjum czy też Drużynowe Mistrzostw Powiatu Gostyńskiego w Strzelaniu z Karabinka Pneumatycznego, zorganizowane w maju w ZSOiZ w Krobi.

Pod wrażeniem dokonań krótkofalowców był Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, który nie tylko podziękował miłośnikom tego hobby za niestandardową promocję gminy Krobia i Biskupzny, ale również podkreślił wagę posiadanego prze nich sprzętu i umiejętności w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych. Burmistrz przywołał m.in. nawałnicę, która przetoczyła się przez gminę w 2009 roku. Kiedy zawiodły telefony stacjonarne i komórkowe, jedynym sposobem kontaktu pozostały właśnie niezawodne radiotelefony. Dlatego włodarz gminy nie tylko zadeklarował wolę dalszej współpracy z krótkofalowcami, ale również nie wykluczył jej poszerzenia, m.in. o stworzenie wspólnego miejsca, w którym w przypadku zdarzeń losowych mogłyby współdziałać służby, straże, gminne struktury zarządzania kryzysowego oraz właśnie krótkofalowcy.

Na koniec warto podkreślić, że chociaż projekt Radiowego Szlaku Biskupiańskiego został oficjalnie podsumowany, nie oznacza to jednak jego zamknięcia. Jak podkreślają jego inicjatorzy, bardzo wielu krótkofalowców oczekuje jego kontynuacji. Dodać należy również, że realizatorzy RSB mają też kolejne pomysły na realizacje własnych pasji, w oparciu o zasoby i dziedzictwo gminy Krobia. Inicjatorom przedsięwzięcia - Henrykowi Szczeblewskiemu SQ3LMR i Waldemarowi Kędziorze SQ3PGA, a także Tomaszowi Wróblowi SQ3TCL, Mariuszowi Skopińskiemu SQ3TGN, Marcinowi Trawińskiemu SP3BBS i Markowi Nowakowi SQ3PBL, którzy zaangażowali się w jego realizację gratulujemy osiągniętych wyników, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności i jak najlepszej propagacji fal radiowych.

Adam Sarbinowski - pełnomocnik ds. antykryzysowych Burmistrza MiG Krobia.

Źródło: http://krobia.pl/index.php/component/content/article/36-rone/1490-wie-o-biskupinie-posza-w-eter

Zachęceni tą opinią, z bagażem doświadczeń zdobytych na „Radiowym Szlaku Biskupiańskim” postanowiliśmy utworzyć Radio-Klub Krobia. Wystąpiliśmy poprzez Sudecki Oddział Terenowy PZK do UKE z wnioskiem o wydanie zezwolenia radiowego.


Klubowe Pozwolenie Radiowe pozwoli nam na realizację nowych ciekawych dla nas i środowiska inicjatyw.
top